SRBIJA POSLE MILOŠEVIĆA (24. I 25. SEPTEMBAR 2005.)

Okrugli sto „Srbija posle Miloševica” održan je 24. i 25. septembra 2005. godine. Uvodna izlaganja podneli su:

* Ekonomska transformacija Srbije posle 2000. godine - Ruža Ćirković, novinar Nina i Dimitrije Boarov, novinar časopisa Vreme;
* Politički život i politička kultura u Srbiji posle 2000. godine - mr Đorđe Vukadinović, filozof i politički analitičar, asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i dr Dušan Pavlović, politikolog, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
* Međunarodni položaj i spoljnja politika Srbije posle 2000. godine - dr Milica Delević - Đilas, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
* Problemi modenizacije Srbije - dr Vladimir Vuletić, sociolog, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i dr Slobodan Antonić, sociolog, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

U radu skupa učestvovali su: dr Jovan Komšić, politikolog, profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici, mr Vladimir Đerić, ekspert za međunarodno pravo i ljudska prava, Nebojša Popov, sociolog, mr Jovo Bakić, sociolog politike, asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Miloš Knežević, publicista, dr Zoran Avramović, sociolog, dr Miša Đurković, filozof, dr Predrag J. Marković, istoričar, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, dr Slobodan Divjak, filozof, dr Jovica Trkulja, politikolog, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Verica Barać, pravnik, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, dr Milovan Mitrović, sociolog, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, mr Čedomir Antić, istoričar i Tomislav Žigmanov, filozof.

* Moderatori Miroslav Samardžić i Đorđe Vukadinović

 
Image