O nama

 

Kulturni centar Zrenjanina je osnovan 1978. godine pod imenom Dom mladosti. Tokom 35 godina postojanja organizovani su raznovrsni kulturni, obrazovni i zabavni programi. Glavne aktivnosti Kulturnog centra Zrenajnina realizuju se u okviru: pozorišnog, dečijeg, filmskog, tribinskog, muzičkog i izložbenog programa, a značajno mesto zauzima sopstvena produkcija i izdavačka delatnost.

Kulturni centar Zrenjanina je javna ustanova, čiji je osnivač grad Zrenjanin, koja organizuje programe namenjene svim starosnim i socijalnim kategorijama stanovništva. Naša misija je razvijanje, unapređenje i podizanje opšteg nivoa kulture u lokalnoj sredini, zadovoljavanje kulturnih potreba svih građana, negovanje multikulturalnosti, stvaranje ambijenta za razvoj alternativnih i avangardnih kulturnih praksi i staralaštva marginalnih grupa. Naša dealtnost počiva na uverenju da kultura mora biti stvar javne brige i da ona ne može biti prepuštena hirovima tržišta i isključivo privatnoj inicijativi. Za kulturni identitet i kvalitet života u gradu, kao civilizovanoj demokratskoj sredini, neophodno je postojanje institucija koje omogućavaju ispoljavanje kreativnosti građana i pristup kulturnim dobrima. Bitan segment rada KCZR jeste saradnja i razmena programa sa ostalim ustanovama kulture i organizacijama civilnog sektora u Zrenjaninu i sličnim centrima iz cele Srbije, regiona i šire.

Jednistvenost KCZR ogleda se u njegovoj polivalentnosti i prezenataciji kulturnog stvaralaštva koje nije zastupljeno u drugim ustanovama kulture. Pored toga što nastojimo da prikažemo domete visoke umetnosti i kulture, mi služimo i kao svojevrsni javni i infrastrukturni servis za kulturno stavralaštvo običnih ljudi.

U Kulturnom centru Zrenjanina je zaposleno 32 radnika. Postoji programska, marketing, tehnička i konobarska služba, računovodstvo i služba obezbeđenja i higijene.

Zgrada KCZR sa preko 5000 m² sagrađena je 1978. godine i do danas nije ozbiljnije renovirana. Velika sala kapaciteta 650 mesta je jedinstvena u srednjobanatskom okrugu i koristi se za različite vrste programa (pozorišni, muzički filmski...) i jedina je većim delom renovirana prostorija. Kamerna sala je u funkciji baletske škole; mala sala kapaciteta 50 posetioca namenjena je za tribinski, filmski program i radioničarski rad; hol je ujedno i izložbeni prostor; muzički klub i kafe, kapaciteta 100 posetioca, služi za koncerte i edukativne programe; studio - plesna sala, letnja scena sa 400 mesta koristi se za realizaciju raznovrsnih programa. Deo zgrade koristi Radio Zrenjanin.

Naša ustanova je tehnički opremljen za realizaciju programa, ali je tehnika relativno dotrajala. Posedujemo ozvučenje, oskudnu rasvetu koju treba dopuniti, projektore za emitoavnje 35mm filma, 2 video bima, montažnu binu. Svaka kancelarija je opremljena umreženim računarima. Imamo 2 automobila.

S obzirom na činjenicu da Zrenjanin ima svoje pozorište, naš pozorišni program ima za cilj da upotpuni pozorišnu ponudu. Naša sala je po kapacitetu duplo veća od pozorišne, što pruža mogućnost uspešnije komercijalizacije kada su gostovanja drugih pozorišta u našem gradu u pitanju. Pored organizacije gostovanja u našoj sali, organizujemo i posetu pozorištima u Beogradu i Novom Sadu, te na taj način zrenjaninskoj publici pružamo mogućnost da pogleda atraktivne predstave i pozorišne festivale.

Program namenjen najmlađoj populaciji realizujemo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama i sa Centrom za kreativno odrastanje i multikulralnost CEKOM, sa prvensvenim ciljem stvaranja nove kulturne publike. U 2013. godini pokrenuli smo dva kviza, takmičenje namenjeno učenicima viših razreda osnovnih škola i predškolcima, a pokrenuta je i inicijativa za otvaranje omladinskog kluba u prostoru kafea Kulturnog centra. U okviru naše ustanove radi i Gradski dečiji hor.

Kulturni centar Zrenjanina je jedina ustanova u gradu koja kontinuirano priprema i realizuje programe različitih žanrova muzike. Koncerte klasične muzike prezentujemo i u Baroknoj sali, u zgradi gradske kuće, a realizacija i kvalitet ove vrste program je uslovljena raspoloživim budžetom. Nastojimo da promovišemo stvaralaštvo mladih zrenjaninskih muzičara različitih muzičkih pravaca.

 

U Zrenjaninu postoji samo jedan bioskop, koji radi povremeno. Naši projektori su reparirani 2013. godine, pa se filmski program odvija u dve sale, velikoj i maloj. Pored komercijalnih filmova u saradnji sa stranim kulturnim centrima i ambasadama, predstavljamo cikluse različitih nacionalnih kinematografija. Emitujemo i retrospektive sa pojedinih filmskih festivala.

U okviru tribinskog programa organizujemo predavanja, rasprave, promocije knjiga, radionice, seminare i okrugle stolove. Predavanja su posvećena temama iz društvenih i prirodnih nauka, a predavači su eminenti stručnjaci iz ovih obasti. Cilj je da se građani upoznaju sa najnovijim dostignućima iz različitih oblasti stvaralaštva i nauke.

Koncepcija izložbenog programa u skladu je sa nedovoljno adekvatnim prostorom u kojem realizujemo izložbe. Orijentisani smo na izložbe fotografija, plakata, crteža i nastojimo da prezentujemo radove vrhunskih umetnika, ali i onih koji su neafirmisani, ili su polaznici likovnih radionica. Sedam godina, u saradnji sa autorom projekta mr Militinom Mićićem i Savremenom galerijom, realizujemo međunarodni likovni salon 30x30.

U proteklih 10 godna KCZR je objavio 16 naslova od dramskih tesktova za decu, poezije, savremene proze, do teorijskih studija. Od 2006. do 2009. godine izdavali smo dečji časopis Zdravo. Objavili smo 5 brojeva međunarodnog strip časopisa Stripolis, koji su kritičari proglasili jednim od najboljih strip časopisa u Srbiji. Izdali smo i 13 muzičkih CD-a, a 6 godina smo producirali TV emisiju Kult plus.

Dobar deo programa u Kulturnom centru Zrenjanina nastaje u saradnji i suorganizaciji sa našim partnerima iz javnog, civilnog i privatnog sektora u kulturi (Cekom, Kancelarija za mlade, Muzička škola „Josif Marinković“, Sakud, Kud Pionir, Banathardcore zadruga, UA Zrenajnin, Pozorišni klub Zeleno zvono...). KCZR služi i kao svojevrsni servis koji svoje resurse stavlja na raspolaganje svim organizacijama i pojedincima koji žele da realizuje svoje programe.

Korisnici usluga i programa koje realizujemo su potencijalno svi građani grada Zrenajnina, srednjobanatskog okruga i svi gosti i turisti koji posete naš grad. Kada je 1998. godine Dom mladosti promenio naziv u Kulturni centar Zrenjanina, programska koncepcija je prilagođena svim starosnim strukturama. Naša publika je vrlo heterogena, a naši korisnici su škole, umetnička udruženja, amaterska društva, neformalne grupe...

Kao prednosti koje naša ustanova poseduje možemo navesti atraktivnu lokaciju u centru grada pokraj jezera, otvorenost za saradnju sa sa svim akterima na kulturnoj i društvenoj sceni, te jedinstvenost organizacije u programskom smislu na teritoriji grada Zrenjanina.

U svojoj viziji starteškog razvoja KCZR će nastojati da postane vodeća kulturna institucija u Srednjobanatskom okrugu, moderno tehnički opremljena, kadrovski ojačana i deo jedne šire kulturne mreže. U ostavarenju ove vizije očekujemo blisku saradnju sa gradskom upravom koja je naš osnivač, sa svim akterima na lokalnoj kulturnoj sceni, osnovnim i srednjim školama, te društveno odgovornim privrednim subjektima.

Strateški pravci delovanja i prioritetni ciljevi KCZR u narednom periodu su:

 

  • podsticaj i afirmacija kulturnog stvaralaštva svih oblika i svih stvaralačkih grupa

  • kontinuirano delovanje na stvaranju nove kulturne publike

  • jačanje kapaciteta kroz kadrovsko unapređenje i tehničko osavremenjivanje

  • modernizacija rada i jačanje ustanove do višeg nivoa samoodrživosti

  • funkcionalno, estetsko i bezbednosno renoviranje zgrade KCZR

  • umrežavanje sa sličnim ustanovama na kulturnoj sceni

 

 


Preuzmi PDV podatke Kulturnog centra Zrenjanina.