Iznajmljivanje opreme i prostorija

OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG

PROSTORA U KCZR DRUGI KRUG

Odluka o dodeli Ugovora drugi krug


Odluka o dodeli ugovora prvi krug
Oglas za izdavanje u zakup


     Na osnovu odluke Komisije za cene KCZR dana 29. decembra 2014. je usvojen sledeći

 

CENOVNIK ZAKUPA PROSTORIJAImage

Velika sala

1.      Seminari, sastanci, promocije

                      -  1 sat                                                                    8.000 + pdv

                     -  2 sata                                                                   15.000 + pdv

                     - ceo dan                                                                 30.000 + pdv

                     - ceo dan (sa razglasom)                                        40.000 + pdv

2.      Predstave, koncerti itd. 

                      - 1 sat                                                                      12.000 + pdv

                      - 2 sata                                                                     20.000 + pdv

                      - zakup + marketing                                                 35.000 + pdv                                                                                                                                                   

Image

Mala sala


      - 1 sat                                                                         2.000 + pdv

                      - 2 sata                                                                        3.000 + pdv

                      - 3 sata                                                                        4.000 + pdv

                      - ceo dan                                                                      6.000 + pdv

Image

Studio

- 1 sat                                                                           666,67 + pdv


Image

Muzički klub

                      - dečiji rođendan   16-20h                                         2.500 + pdv

                      - školski rođendan 20-24h                                        4.000 + pdv

                      - rođen. Za punoletne 21-02h                                      6.000 + pdv

                      - žurke                                                                           8.000 + pdv


Kamerna sala

                      - 1 sat                                                                            666,67 + pdv

Hol  
 
25.000 + pdv

 Iznajmljivanje opreme (pogledaj cenovnik)

Više informacija na telefone:

023 566 712 * 023 565 284
064 811 6471 * 064 811 6460 * 064 811 6994
064/811-64-82